Το γραφείο μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών

     Μελέτη


·Αρχιτεκτονικές μελέτες
·Στατικές μελέτες
·Τοπογραφικές μελέτες
·Έκδοση οικοδομικών αδειών
·Μηχανολογικές μελέτες
·Μελέτες αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων-διακοσμήσεις
·Ανακαινίσεις-αναδιαμορφώσεις κτιρίων με αλλαγή χρήσης
·Μελέτες αποκαταστάσεων-ενισχύσεων παραδοσιακών κτιρίων
·Μελέτες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
·Μελέτες εφαρμογής
·Οικονομικό-τεχνικές μελέτες
·Τρισδιάστατες/φωτορεαλιστικές απεικονίσεις
·Χρονικός προϋπολογισμός


       Επίβλεψη – Κατασκευή
 
·Συνεχής παρουσία στο εργοτάξιο
·Συντονισμός συνεργείων
·Παράδοση έργου με το « κλειδί στο χέρι»
·Επιμετρήσεις-προσμετρήσεις

      Συμβουλευτικές υπηρεσίες  όσον αφορά

·Αξιοποίηση ακινήτων
·Αγορά ακινήτων
·Πληροφορίες, αρχιτεκτονική προμελέτη  για τη δόμηση-κάλυψη οικοπέδων προς αγορά
·Νομιμότητα κτισμάτων προς αγορά ή πώληση, μετά από επεξεργασία των υφισταμένων σε σχέση με τα σχέδια πολεοδομίας.
·Σύνταξη αναλυτικών οικονομικών, χρονικών προϋπολογισμών