Οι συνεργάτες μας :

Τάκου Δήμητρα
Αρχιτέκτων    Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων-διακοσμήτρια
 
Χριστόπουλος Βασίλης
Αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων-διακοσμητής
 
Γιαννακοπούλου Καλλιόπη
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
 
Νομικού Βασιλική
Μηχανολόγος Μηχανικός